Amelio

 
Een krachtig gereedschap bij het tekenen met AutoCAD
 
Amelio is een omvangrijke applicatie voor het eenvoudig en gebruiksvriendelijk vervaardigen van teken- en AutoCAD-technisch juiste tekeningen. Amelio is ontwikkeld vanuit de praktijk en voegt alles aan AutoCAD toe voor de optimalisatie van uw werkstations en -omgeving.
 
Deze website geeft een beknopte beschrijving van Amelio, een omvangrijke AutoCAD-applicatie met veel functionaliteit en unieke eigenschappen:
  • Applicaties voor het instellen van de hoofd- en detailschaal en het aanmaken van details in Model space.
  • Applicaties voor het aanmaken van viewports en het instellen van schalen in Paper space.
  • Tientallen extra teken-, edit- en construeer-commandoís.
  • Krachtige routines voor het correct en zeer snel bematen.
  • Uitgebreide applicaties voor het omgaan met eigen symbolenbibliotheken.
  • Enzovoort, enzovoort, enzovoort.

Helaas kan deze website niet volledig zijn. Is uw interesse gewekt bel dan voor een afspraak en demonstratie van Amelio!

 
Een overzicht van de belangrijkste applicaties van Amelio
 
 

Applicatiegroep:

 

- Applicatie

Korte omschrijving

Drawing Setup:

Applicaties voor het opmaken van de tekening.

- Layouts Applicaties voor het aanmaken, vernoemen en verwijderen van Layouts.
- Model space Scale Control Applicaties voor het opmaken van een tekening in Model space.

- Paper space Scale Control Applicaties voor het opmaken van een tekening in Paper space.

- Insert Sheet Applicatie voor het plaatsen van een kader en onderhoek.
Draw:

Applicaties voor het tekenen.

- Draw + Modify Applicaties voor het tekenen en bewerken van entiteiten.

- Construct Applicaties voor het construeren.

- Miscellaneous Applicaties voor de verdere opmaak van de tekening.
- Construction Lines Applicaties voor het plaatsen van en werken met constructielijnen.

Dimension:

Applicatie voor het plaatsen en bewerken van bematingen.

- Dim Settings Applicatie voor het updaten van bematingen met de belangrijkste bematingsopties.
- DimText Applicatie voor het bewerken van de tekst van bematingen.
- DimTools Applicaties voor het bewerken bematingen en speciale bematingsacties.

Libraries: Applicaties voor eigen symbolenbibliotheken.
- Libraries Applicatie voor eigen symbolenbibliotheken.
Blocks:

Applicatie voor het plaatsen en bewerken van blokken.

- Block Editor Applicatie voor het eenvoudig bewerken van blokken.

- Block Exchange Applicatie voor het snel en eenvoudig uitwisselen en updaten van blokken.

- Write Block Extended Applicatie voor het wegschrijven van entiteiten naar DWG-, DXF- en/of TIF-files.
Text:

Applicatie voor het plaatsen en bewerken van tekst.

- PreText Applicatie voor het plaatsen van veel voorkomende teksten.
- Exploded Text Applicatie voor het plaatsen van geŽxplodeerde tekst.
- Line Text Applicatie voor het plaatsen van tekst bestaande uit lijnen.
Tools: Ondersteunende applicaties bij het tekenen:
- Isometric Applicaties voor het isometrisch tekenen.

Inquiry: Applicaties voor het opvragen van gegevens:
- Areas Applicatie voor het bepalen van oppervlaktes.
File: Applicaties voor het werken met en bewerken van het tekeningbestand.
- Save Extended Applicatie voor het opslaan van de tekening met extra acties.
 
 
Verdere eigenschappen van Amelio
  • De applicaties van Amelio zijn binnen AutoCAD beschikbaar via een ribbon, meerdere toolbars en pull down-menus.
  • Amelio is geheel lagenstructuur onafhankelijk: alle applicaties van Amelio kunnen worden gebruikt op iedere gewenste lagenstructuur. De Client applicatie van Amelio geeft de mogelijkheid om meerdere, verschillende lagenstructuren te configureren en direct toe te passen.
Belangrijke voordelen van Amelio
  • Amelio is een aanvulling op AutoCAD: bij een setup van AutoCAD met Amelio zijn de AutoCAD ribbon, toolbar's en pull down-menus zoals ze ook zijn in standaard AutoCAD zijn. Voordeel: bij een overgang van standaard AutoCAD naar AutoCAD met Amelio blijft de opmaak van ribbon, toolbars en pull down-menus herkenbaar.
  • Een tekening gemaakt met AutoCAD en Amelio is een AutoCAD-tekening en geen Amelio-tekening: geen speciale, door Amelio gedefinieerde en aangemaakte entiteiten. Voordeel: bij het uitwisselen van tekeningen met AutoCAD-gebruikers zonder Amelio zijn alle entiteiten echte AutoCAD-entiteiten en ontstaan geen problemen door proxy-entiteiten.