Block Exchange
 
Applicatie voor het snel en eenvoudig uitwisselen en updaten van blokken

Block Exchange is de applicatie voor het uitwisselen van blokken tussen tekeningen. Via de gebruiksvriendelijke dialoogbox kunnen snel en eenvoudig blokken worden geselecteerd en weggeschreven uit een tekening of worden binnengehaald in een volgende tekening.

Vaak worden onderdelen in een tekening als blok gedefinieerd om een relatie te leggen en te houden tussen de samenstelling en de detailtekeningen. Met Block Exchange wordt het bijwerken van de onderdelen,het updaten van de blokken, erg eenvoudig.

 
Belangrijkste eigenschappen van Block Exchange
  • De weg te schrijven of binnen te halen blokken kunnen worden geselecteerd in de tekening of op bloknaam. Opties voor alle blokken of bloknamen zijn aanwezig.
  • Bij selectie van een blok worden automatisch ook eventuele geneste blokken geselecteerd. Bij het updaten van een blok in een tekening door het opnieuw binnenhalen van het blok inclusief gewijzigde, geneste blokken heeft Block Exchange hiermee de functionaliteit die in AutoCAD ontbreekt en vaak voor verwarring zorgt!
  • Bloknamen kunnen eventueel worden gemarkeerd om duidelijk onderscheid te maken tussen DWG-files van blokken en DWG-files van tekeningen.

  • De aparte menuopties Quick Block Export en Quick Block Import geven de mogelijkheid om op de snelste manier blokken uit te wisselen en daarmee te updaten: het selecteren van de blokken in de tekening, het direct na de selectie wegschrijven of binnen halen van de blokken en het zonder verdere controlevragen overschrijven of updaten van bestaande bestanden of blokken.