Exploded Text
 
Applicatie voor het plaatsen van geŽxplodeerde tekst
 

Exploded Text wordt onder andere toegepast voor het plaatsen van tekst die moet worden gegraveerd door lasersnijmachines. De software van deze machines herkent vaak geen tekst.