Paper space Scale Control
 
Applicaties voor het opmaken van een tekening in Paper space
 
Viewports Control: Het aanmaken van en werken met viewports in Paper space. Het instellen van de schaal van een viewport.