Coordinate Table
 
Het genereren van co÷rdinatenlijsten

Coordinate Table is de applicatie voor het aanmaken van een co÷rdinatenlijst in een AutoCAD-tekening waarbij een koppeling blijft bestaan tussen de getekende gaten en de co÷rdinatenlijst: na een wijziging aan de gaten kan de lijst volledig en automatisch worden geŘpdate.

 
In een gebruiksvriendelijke dialoogbox kunnen verschillende configuratieopties direct worden geselecteerd waarmee de vormgeving van de nummers bij de gaten en de co÷rdinatenlijst zelf kunnen worden be´nvloed.
 
De configuratieopties zijn:
 • De plaats van de nummers bij de gaten.
 • De manier van nummeren van de gaten: van linksboven naar rechtsonder, eerst horizontaal dan verticaal (bijvoorbeeld).
 • De manier van sorteren van de gaten in de co÷rdinatenlijst: van klein naar groot of van groot naar klein.
 • De manier van aanmaken van de co÷rdinatenlijst: van boven naar beneden of van beneden naar boven.
 • Het wel of niet opdelen van de co÷rdinatenlijst, bij welke lengte en naar welke kant.
 • Het scheiden van clusters (van gaten van hetzelfde type en met dezelfde diameter) door een lege regel.
 • De uitlijning van symmetrische toleranties: 'top' of 'middle'.
 • Het spiegelen van alle y-co÷rdinaten.
 • Het direct toekennen van de geconfigureerde default waarden voor onder andere het afronden en de toleranties aan alle gaten, gaten van hetzelfde type of gaten van hetzelfde type en met dezelfde diamater (clusters).

Verdere eigenschappen van Coordinate Table

 • De applicatie stelt geen speciale AutoCAD-technische eisen ten aanzien van de getekende gewone gaten, draadgaten of boutgaten: deze standaard type gaten worden bepaald door het uitfilteren van cirkels en bogen.
 • Speciale type gaten, waaronder paspengaten en startgaten, worden bepaald door het uitfilteren van blokken met te configureren namen. Voor het tekenen van deze gaten zijn binnen Amelio alle applicaties beschikbaar.
 • De co÷rdinaten en diameters van de gaten worden bepaald door de applicatie. De afrondingswaarde en toleranties van de co÷rdinaten en diameters kunnen door de gebruiker worden ingegeven tijdens het aanmaken van de co÷rdinatenlijst. Voor elk type gat kunnen default-waarden voor deze gegevens worden geconfigureerd. Via de setup van de applicatie kan worden gekozen voor het direct toepassen van de default-waarden zodat zonder tussenkomst van de gebruiker de gehele co÷rdinatenlijst wordt gegenereerd.
 • Bij een update van een co÷rdinatenlijst worden alle mogelijk wijzigingen aan de getekende gaten verwerkt: toegevoegde en verwijderde gaten, van type, plaats of diameter veranderde gaten, enzovoort. Eerder ingegeven waarden voor afronden en toleranties blijven behouden.
 • De co÷rdinatenlijst kan worden weggeschreven naar een tekstfile of direct naar Microsoft Excel.

 

 

 

 

Het selecteren van het bestandsformaat bij het wegschrijven van de co÷rdinatenlijst.