Tank Stationair
 
Het tekenen van stationaire tanks
 
Tank Stationair is de applicatie voor het tekenen van boven- en zijaanzichten van een stationaire tanks.
 
Figuur 1
 
Naast de diameter, de hoogte en het afschot van de tank (figuur 1) kan het aantal rompplaten worden ingegeven, inclusief het aantal en de dikte per type rompplaat (figuur 2). Van de boven- en onderbodem kunnen, na selectie van het type bodem, ook alle afmetingen worden ingegeven (bovenbodem figuur 3, onderbodem figuur 4).
 
Figuur 3
 
Na het ingeven van alle waarden kan een via een laatste dialoogbox een selectie worden gemaakt van de te tekenen onderdelen. Hier kan tevens worden gekozen voor het plaatsen van bematingen en posnummers (figuur 5). Na selectie van de benodigde basispunten in de tekening wordt de stationaire tank getekend (overzicht figuur 6, detail figuur 7).
 
Figuur 7
 
Verdere eigenschappen van Tank Stationair
  • Alle in te geven waarden zijn, in de verschillende dialoogboxen van de applicatie, voorzien van lijsten met defaultwaarden. Deze waarden zijn zelf te configureren. De ingegeven waarden worden door de applicatie gecontroleerd op juistheid tijdens het ingeven.
  • De door de applicatie geplaatste posnummers bevatten attributen met de gegevens over het aantal en de afmetingen.