Frequently Asked Questions
 
Onderwerp Vraag en Antwoord
Configuratiefiles en variabelen
Vraag: Amelio heeft veel configuratiefiles. Ik herken veel namen van variabelen met op de volgende regel de waarde van de variabele. Maar wat betekend de eerste letter op deze regel?  
       
Antwoord:

Amelio maakt veel gebruik van configuratiefiles. Door middel van het wijzigen van deze files kan de gebruiker Amelio configureren en daarmee aanpassen aan de eigen wensen.

Veel van de configuratiefiles zijn karakteristieke Amelio-configuratiefiles en wat betreft de opmaak identiek:

- Op een regel wordt de naam van de variabele specificeert.
- Het eerste karakter op de volgende regel specificeert het type van de variabele.
- De rest van de regel specificeert de waarde van de variabele.

Het type variabele wordt als volgt gespecificeerd:

Karakter

Type variabele

Toelichting

s

string (STR)

Tekst

i

integer (INT)

Geheel getal

r

real (REAL)

Gebroken getal

l

list (LIST)

Lijst als AutoLisp-variabele

b

symbol (T of nil)

Wel of geen waarde

v

variabele

De waarde van de gespecificeerde variabele als tekst

n

- (nil)

Geen waarde