Frequently Asked Questions
 
Applicatie Vraag en Antwoord
Libraries (Parts, Profiles, Assemblies)
Vraag: Bij het gebruik van de applicatie Libraries (ook intern gebruikt door de applicaties Parts, Profiles en Assemblies) krijg ik in een dialoogbox de melding "List can not be written to file <filename>. Directory possibly write protected." Waardoor komt dit, wat betekent dit en wat kan ik er aan doen?

   
       
 Antwoord: De applicatie Libraries maakt gebruik van configuratiefiles waarin alle blokken (eigen blokken of die van de applicaties Parts, Profiles en Assemblies) zijn gespecificeerd. Deze files worden uitgelezen en verwerkt bij het gebruik van de applicatie en het openen van een bibliotheek. Maar omdat dit soms even kan duren maakt de applicatie eenmalig, per bibliotheek een nieuwe file aan: een Lisp-file met dezelfde lijst als in de CFG-file maar veel sneller te lezen en te verwerken. Deze Lisp-file wordt in dezelfde directory geplaatst als de configuratiefile. Is de directory van de configuratiefile 'read only' dan verschijnt de foutmelding zoals genoemd.

Een oplossing is het niet 'read only' maken van de directory van de configurtatiefiles. Deze directory is de applicatie-directory van de applicatie Libraries en is default <installdir>\Amelio <rel>\Appl\Libs. (De applicatie-directory van de applicaties Parts , Profiles en Assemblies is <installdir>\Amelio <rel>\Parts - Dynamic.)

Een andere oplossing is het aanmaken van alle Lisp-files door op een werkstation met schrijfrechten in de betreffende applicatie-directories alle bibliotheken eenmalig een keer te openen.