Frequently Asked Questions
 
Applicatie Vraag en Antwoord
Libraries
Vraag: Volgens mij kan ik via de applicatie Libraries regelen dat een blok altijd met een bepaalde schaalfactor kan worden geplaatst. Een schaalfactor gelijk aan de hoofdschaal van de tekening, voor schaalafhankelijke blokken, of juist een schaalfactor van 1, voor niet schaalafhankelijke blokken. Klopt dat?  
       
Antwoord: Ja. De configuratiefiles van de applicatie Libraries hebben de volgende regelopmaak:

<description>=<filename>;<bitcode>;<cfg>;<layervar>

Met

<description>

een omschrijving van de symbolenbibliotheek, het blok of de AutoLisp-routine (optioneel).

 

<filename>

de naam van de symbolenbibliotheek, het blok of de AutoLisp-routine, inclusief pad.

 

<bitcode>

de bitcode ten aanzien van de werkwijze van de applicatie Fast Insert (optioneel en alleen relevant als een blok is gespecificeerd).

 

<cfg>

de configuratie voor de correctie ten aanzien van de werkwijze van de applicatie Fast Insert (optioneel en alleen relevant als een blok is gespecificeerd).

 

<layervar>

de naam van de laagvariabele (optioneel en alleen relevant als een blok is gespecificeerd).

De <bitcode> bepaalt de werkwijze van de applicatie Fast Insert.

De bitcodes van Fast Insert zijn als volgt:

Bitcode

Actie

1

Het blok wordt ‘attached’ als Xref in plaats van binnengehaald als blok.

2

Het ‘insertion point’ van het blok wordt 0,0 in plaats van het vrij ingeven door de gebruiker.

4

De ‘rotation angle’ van het blok wordt 0 graden in plaats van het vrij ingeven door de gebruiker.

8

De schaalfactor van het blok wordt de hoofdschaal van de tekening in plaats van het vrij ingeven door de gebruiker.

16

De schaalfactor van het blok wordt 1 in plaats van het vrij ingeven door de gebruiker.

32

Het blok wordt geëxplodeerd binnengehaald.

Een waarde van 8 bepaalt dat het blok altijd met een schaalfactor gelijk aan de hoofdschaal van de tekening wordt geplaatst. Een waarde van 16 bepaalt dat het blok altijd met een schaalfactor van 1 wordt geplaatst. Opgeteld met andere bitcodes kan de manier van plaatsen van het blok worden geregeld.

Voor meer informatie over de applicatie Fast Insert wordt verwezen naar de handleiding van Amelio.