NetDesigner
 
Applicatie voor de detailengineering van leidingnetten
 
NetDesigner is de applicatie voor de complete detailengineering van leidingnetten en is speciaal ontwikkeld voor Vattenfall (voorheen Nuon).
 
 
NetDesigner heeft onder andere de volgende functionaliteit:
  • Het specificeren en tekenen van een compleet tracé van meerdere leidingen (figuur 1). Gespecificeerde tracés kunnen worden opgeslagen en later weer worden opgehaald.
  • Het direct toevoegen van een telemetrie-kabel en sleuf aan een gespecificeerd tracé (figuur 1). Kabel en sleuf worden onder andere gebruikt voor het bepalen van de aannemersactiviteiten.
  • Het opdelen van getekende, stalen leidingen in vaste lengtes volgens de geconfigureerde lengte van de geleverde buizen.
  • Het delen van een leiding en plaatsen van een reductiestuk.
  • Het handmatig plaatsen van alle soorten componenten of 'assemblies' (samengestelde componenten) op geselecteerde knooppunten van leidingen (figuur 2).
  • Het via Auto Engineering automatisch plaatsen van reductiestukken, bochten, T-stukken, moffen en 'assemblies' op alle knooppunten van de getekende leidingen en het delen van de leidingen in delen met een standaard lengte.
  • Het toekennen van leidingclassificaties en/of fases aan leidingen en componenten (figuur 3 en figuur 4).
  • Het compleet controleren van de tekeningen op diameters van leidingen, geplaatste componenten, enzovoort (figuur 5).
  • Het aanmaken van stuklijsten gebaseerd op één of meerdere leidingclassificaties en/of fases en het direct wegschrijven van de stuklijst naar Microsoft Excel (figuur 6 en figuur 7).
Figuur 1: Dialoogbox voor het specificeren van een tracé, inclusief telemetrie-kabel en sleuf.
 
Figuur 2: Dialoogbox voor het plaatsen van componenten.
 
Figuur 3: Dialoogbox voor het toekennen van leidingclassificaties.
 
Figuur 4: Dialoogbox voor het toekennen van fases.
 
Figuur 5: Dialoogbox voor het controleren van de tekening.
 
Figuur 6: Dialoogbox voor het aanmaken van stuklijsten.
 
Figuur 7: Een voorbeeld van een stuklijst in Microsoft Excel.