Support

 
Ondersteuning bij het optimaliseren van de AutoCAD-werkomgeving
 
Upwards CAD applicaties helpt u bij het optimaliseren van de AutoCAD-werkomgeving. De werkzaamheden zijn gericht op het zo optimaal mogelijk inrichten van de werkstations en de werkomgeving, en het zo optimaal mogelijk configureren van de software.
 
Mogelijke werkzaamheden bij het optimaliseren van de AutoCAD-werkongeving
 • Het  installeren en configureren van AutoCAD.
 • Het configureren van randapparatuur: plotters, printers, ...
 • Het installeren en configureren van Amelio: zie hieronder.
 • Het optimaal gebruik maken van het netwerk: gedeelde configuraties van applicaties, ...
 • Het batchplotten met FastPlot.
 • De batchverwerking van tekeningen met BatchJob: Grote aantallen DXF-files inlezen of wegschrijven, grote aantallen tekeningen corrigeren,...
 • Het corrigeren van tekeningen met Axf.
 • Enzovoort, enzovoort.
Het zo optimaal mogelijk configureren van Amelio
 • Het configureren van de bedrijfsafhankelijke opties: het aanmaken van partiŽle menufiles met eigen applicaties, ...
 • Het configureren van de klantafhankelijke opties: altijd tekenen op de klantafhankelijke lagenstructuur, de kaders en onderhoeken volgens klantspecificaties, ...
 • Het configureren van de gebruikersafhankelijke opties: Object Snaps en andere AutoCAD-variabelen naar door de gebruiker gewenste instellingen, ...
 • Het aanmaken van symbolenbibliotheken.
 • Enzovoort, enzovoort.